TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAMIN’NY
ALALAN’NY « VISIO CONFERENCE » NY 16 JOLAY 2020

NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY VISIO CONFERENCE NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY FAHA 16 JOLAY 2020 NOTARIHIN’NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA ARY NAHITANA NY PRAIMINISITRA SY IREO MINISITRA ISAN-TOKONY :

 

 • I- FAMPAHAFANTARANA :

  Notapahana nandritra ny filankevitry ny minisitra fa noho ny ahamehana arapahasalamana sy noho ny fotoana lalovan’ny firenena ankehitriny dia ahemotra ny lanonana ara-miaramila hamoahana ny andiany « FANDRESENA 2020 ».

  Nampahafantarina nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ihany koa ny fanomezan-dalana ahafahana manome « admission temporaire » ho entimananteraka ny asa fanaovana ho lalan-tara ny lalampirenena RN 5A mampitohy an’Ambilobe Vohémar.

 • II - FANENDRENA OLOM-PANJAKANA :

  Ny filankevitry ny Minisitra dia nanendry ireto olom-panjakana manaraka ireto:

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Filaminana anatiny :

  • Contrôleur Général de Police RAJAONARISON José Andrianasolo dia voatendry ho mpandrindra sady lehiben’ny « Inspection Générale».
  • Commissaire Divisionnaire de Police MARINJAHA Vavitafika Vololonandro dia voatendry ho Tale misahana ny Enquêtes Internes
  • Contrôleur Général de Police RAKOTOARIMANANA Herilala dia voatendry ho Tale misahana ny « Lutte contre la Corruption et de la Discipline»
  • Commissaire Principal de Police RATSIMBA Andrianina Brice dia voatendry ho Tale misahana ny raharaha « Financières et de la Logistique. »
  • Commissaire Principal de Police VAVILAINA Clarisse Marie, dia voatendry ho Tale misahana ny « Programmation, du Suivi et de l’Evaluation »
  • Commissaire Divisionnaire de Police ANDRIANIRINARIVELO Jean Yves Rémi, dia voatendry ho Tale misahana ny « Ecole Nationale Supérieure de Police»
  • Contrôleur Général de Police RANJAVOLOLONA Julie Claudette, dia voatendry ho Tale misahana ny « Recherche et de la Formation Continue ».
  • Contrôleur Général de Police HAJANOMENA Fanja Razatovo, dia voatendry ho Tale misahana ny « Police Judiciaire »

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana :

  • Atoa RATOVONIAINA Thierry Emmanuel dia voatendry ho Tale Jeneraly arateknikan’ny Ministera
  • Atoa RAZAFINDRAKOTO Andrinirina dia voatendry ho Tale misahana ny « Système d’Information et du Suivi-Evaluation »
  • Ramatoa ANDRIANAMBININA Nozara Estelle dia voatendry ho Talem-paritra ao Analamanga.
  • Atoa ZAKA Ruffin Raymond dia voatendry ho Talem-paritra ao Diana.
  • Atoa RAMAROKOTO Andriamifidiarivelo dia voatendry ho Talem-paritra Betsiboka.
  • Ramatoa RAMANANJATOVO Haingo Nadia dia voatendry ho Talem-paritra ao Melaky.
  • Atoa RALAMBOSAMIMANANA Mamy Nirina dia voatendry ho Talem-paritra ao Analanjirofo.
  • Atoa RAKOTOVAO Andrianjafimaharavo Tantelisoa dia voatendry ho Talemparitra ao Amoron’i Mania.
  • Atoa KOTOVAOARIVELO Jux Solinski dia voatendry ho Talem-paritra ao Atsimo- Andrefana.
  • Ramatoa RASOANIARIHELISOA Vonitsiry dia voatendry ho Talem-paritra ao Menabe.
  • Atoa RAZAFIMANDIMBY Julson Paul dia voatendry ho Talem-paritra ao Androy

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovainjafy:

  • Ramatoa BAOHANTA Rondro Harinisainana dia voatendry ho Tale misahana ny « Unité Coordination de la Recherche, de l’Education et de la Formation »

  Araka ny tolo-kevitry ny Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahanantena:

  • Atoa RAZAFIMANANA Jean Christin dia voatendry ho Talem-paritra ao Atsinanana
  • Atoa ARISANDRATRA Augustin, dia voatendry ho Talem-paritra ao Diana.
 • III – FANAFOANANA

  Ny filankevitry ny minisitra dia nanafoana ireto didim-panjakana ireto

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovainjafy:

  Foana ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin’ny « Office National pour l’Environnement » (ONE)

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao ara-kajy mirindra :

  Foana ny didim-panjakana nanendry ny Tale misahana ny Serasera

Natao androany faha 16 Jolay 2020

Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny

Fiadidiana ny Repoblika